Author Archives: taidtdnf001@gmail.com

Tương lai dòng xe Bán Tải: Xe bán tải ở Việt Nam sẽ như thế thế nào?

 ​ Thị trường ô tô Việt Nam có một đặc trưng, đó là khả năng biến động thất thường khi chính sách của nhà nước thay đổi. Những vấn đề như nên mua xe nhập khẩu hay xe lắp ráp, hoặc lựa chọn dòng xe cụ thể nào là tốt nhất trong từng thời điểm, […]